Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2019
Файл: N_108_1_2019_Pohorielova.pdf
Сторінки: https://doi.org/10.17721/1728-2195/2019/1.108-4
Перегляди: 633
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Розглянуто актуальні питання міжнародно-правового регулювання трудової діяльності працівників, які працюють за кордоном. Зважаючи на те, що нині відбувається процес зростання трудової міграції українських громадян за межі держави, нагальною є потреба у виробленні належної міграційної політики, зокрема в частині правового регулювання діяльності працівників-мігрантів та їхнього соціального захисту. Поставлено за мету вивчення питання щодо правового регулювання праці трудових мігрантів та питання підвищення рівня соціальної захищеності трудових мігрантів.

Для досягнення визначеної мети при здійсненні дослідження проаналізовано найважливіші міжнародно-правові акти, що регулюють питання трудової міграції. Проведено аналіз поняття працівника-мігранта, визначено, які категорії мігрантів належать до працівників-мігрантів. Особливу увагу приділено аналізу міждержавних двосторонніх угод, укладених Україною з іншими державами щодо працевлаштування мігрантів та їхнього соціального захисту. Визначено, які вимоги встановлено до трудового договору працівників-мігрантів та його роль в регулюванні правовідносин трудових-мігрантів із іноземними роботодавцями.

Визначено необхідність проведення роботи щодо приєднання України до основних міжнародних конвенцій, які регулюють питання трудової міграції, положення яких мають бути основою правового регулювання діяльності трудових мігрантів та забезпеченості дотримання їхніх прав. Визначено необхідність укладання двосторонніх міждержавних угод щодо регулювання процесів працевлаштування громадян України за кордоном, гарантій що виникають у процесі трудової діяльності працівників-мігрантів та питань соціальної захищеності.

Ключові слова: працівник-мігрант, працевлаштування, трудовий договір, двосторонні угоди, соціальний захист

працівників-мігрантів.

 

O. Pohorielova, Candidate of Legal Sciences, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF MIGRANT WORKERS LABOR

 

Currently, in Ukraine there is increase of process of labour migration of Ukrainian citizens abroad. In connection with what there is necessity of proper regulation of labour activity of migrant workers, implementation of measures to comply with international legal standards in the field of labour, implementation of measures regarding increase of the level of social protection of Ukrainian citizens traveling abroad and in case of their return from abroad.

The methodology is based on the general scientific dialectical method of cognition. Also, number of scientific methods were used. Legal regulation of labor migrants from Ukraine abroad was considered due to methods of analysis and synthesis. The directions of improving legal regulation of labor and social protection of migrant workers were identified by using structural and logical methods. Forms and methods of formal logic were widely used in the work: concepts, definitions, proofs, judgments, analogy, comparisons, generalizations, et

The aim of the article is to explore the mechanism of legal regulation of labour of migrants workers and identify ways of increase the level of social protection of Ukrainian citizens who are migrants workers. To achieve the goal the author analyzed the most important international legal acts that regulate legal migration. In the article the concept of migrant worker was analyzed and identified what kind of migrants is included to migrant worker. Particular attention is paid to analyses of bilateral agreements concluded by Ukraine with other countries on the employment and social protection of migrants. Content was determined of the employment contract and its role in regulating the legal relations of migrant workers with foreign employers. The basic guarantees of social protection of migrant.

In the article the author determined the necessity Ukraine joins to the main international conventions that regulate labor migration issues, the provisions of which should be the basis for the legal regulation of labor migrants' activity and ensuring their rights are respected. The necessity to conclude bilateral interstate agreements on regulating the employment processes of Ukrainian citizens abroad, guarantees that arise in the course of labor activity of migrant workers and social security issues, was determined. First of all, such agreements should be concluded with the countries with the highest number of migrant workers.

Keywords: worker migrant, employment, employment contract, bilateral agreements, social protection of migrant workers.

 

 

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/