Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2019
Файл: N_108_1_2019_Danylenko.pdf
Сторінки: https://doi.org/10.17721/1728-2195/2019/1.108-1
Перегляди: 594
 5 / 1
ПоганоНайкраще 

Огляд

Присвячено дослідженню обмеження прав людини в Україні. Зроблено висновок, що в Україні існує тенденція обмеження прав людини. Суб'єктами порушення прав людини є як держава, так і приватні особи. У сфері законодавчої політики ця тенденція зросла після парламентських виборів 2014 р. Загальновідомо, що саме того року в Україні почалася війна. Проте більшість обмежень прав людини, запроваджені Законами України (що порушують Конституцію України) з того часу, не мають жодного стосунку до військових дій та національної безпеки. Також було виявлено такі тенденції: 1) останні зміни до українського законодавства не лише обмежують конституційні права, але й порушують принципи права та конституційні гарантії прав людини; 2) порушення права на недоторканість особистого життя мають тотальний характер внаслідок використання сучасних інформаційних технологій; 3) низка конституційних прав людини порушена шляхом законотворчості у сфері сімейних відносин; такі закони ухвалюються Верховною Радою України з небаченою раніше швидкістю; 4) як держава, так і приватні особи використовують сучасні технології з метою порушення прав людини; з'являються нові способи порушення прав людини, засновані на сучасних технологіях. Зроблено висновок, що обмеження прав людини, які здійснюються шляхом правотворчості, завжди мають певну аргументацію. Проте ані політичні, ані економічні, ані соціальні, ані будь-які інші інтереси не можуть бути підставою для порушення прав і свобод людини.

Ключові слова: права людини, Конституція України, законодавча діяльність, обмеження, тенденції, сучасні технології.

 

B. Danylenko, PHD, Charitable organization "The charitable foundation of social development of Kharkiv region", Kharkiv, Ukraine

RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS: THE DANGEROUS TENDENCY

 

This article is devoted to the study of human rights restrictions in Ukraine. The author states that there is an increasing tendency of human rights restriction in Ukraine. Both the state and private persons are the subjects of violation of human rights. In the legislative policy this tendency has increased since the parliamentary election in 2014. That year is known as the beginning of the in Ukraine. But most of the restrictions of human rights made by the laws of Ukraine (which violate the Constitution of Ukraine) since then have no relation to military activities and national security. The author identifies a number of tendencies: 1) recent amendments to Ukrainian legislation not only limit constitutional rights but also violate the principles of law and constitutional guarantees of human rights; 2) due to the usage of modern informational technologies, violations of the right to privacy are total; however, the law-enforcement agencies do not struggle with such violations systematically; 3) many constitutional human rights are violated by the laws devoted to family relations; those laws are being passed by the Parliament of Ukraine with the very high speed that is not quite usual for legislative process in Ukraine; 4) both the state and private persons use modern technologies to violate human rights; on the

basis of modern technologies new ways of violation of human rights appear. Conclusions. The restrictions of human rights, provided by the laws, always have some reasons. But neither political, nor economical, nor social nor any other interest can be the reason for violation of human rights and freedoms. "In spite of the fact that the air was never so full of theories of liberty and wild declarations of «rights», there has been a steady curtailment of «personal freedom»". These words of the great American Henry Ford are so relevant for modern Ukraine.

 

Keywords: human rights, tendencies, legislative policy, legislative body, modern technologies.

 

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/