Редакційна рада та колегія

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Голова редакційної ради

Гриценко Іван Сергійович

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, професор кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

 

Шемшученко Юрій Сергійович

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  (Україна)

Давуліс Томас

Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Університет Вільнюсу (Литва)

 

Александр Трунк

професор, доктор габілітований (право), доктор honoris causa, директор Інституту права держав Східної Європи, керівник Центру Східно-європейських студій Університету Крістіана-Альбрехта в Кілі (Німеччина)

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Корнеліс Хендрік (Ремко) Ван Реє

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри основ та методології права, юридичний факультет, Університет Маастріхту, (Нідерланди) (головний редактор)

Сахарук Ірина Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (відповідальний секретар)

 

Губерська Наталія Леонідівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Гревцова Радмила Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, директор Навчально-наукового центру медичного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ерво Лаура 

доктор юридичних наук, професор,  професор школи права, психології та соціальної роботи, Університет Еребру (Швеція)

Дідич Тараса Олегович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Діковська Ірина Андріївна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Заярний Олег Анатолійович

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ізарова Ірина Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Гаскон-Інхаусті Фернандо

доктор юридичних наук, професор кафедри процесуального та кримінального права, юридичний факультет,  Університет Мадриду (Іспанія)

Гофман Томас

доктор юридичний наук, доцент Талінського технологічного університету (Естонія)

Ковальчук Тетяна Григорівна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кодинець Анатолій Олександрович

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кологойда Олександра Вячеславівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кучма Ольга Леонідівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Лупой Мішель Анжело

Доктор права, доцент кафедри юридичних наук, Університет Болоньї (Італія)

Марцеляк Олег Володимирович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Мацелюх Іванна Андріївна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії права та держави, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Носік Володимир Васильович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Отраднова Олеся Олександрівна

доктор юридичних наук, заступник декана юридичного факультету, професор кафедри цивільного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Пацурія Ніно Бондовна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Прилуцький Сергій Валентинович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Радзивлюк Валерія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Рєзнікова Вікторія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ромащенко Іван Олегович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Сільвестрі Елізабетта

доктор права, професор кафедри права, Університет Павії (Італія)

Стрельцова Ольга Вікторівна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Узелац Алан

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права, Університет Загребу (Хорватія)

РЕДАКЦІЯ ВИДАННЯ

Заярна Інна Сергіївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор)

Іваницький Антон Вячеславович

аспірант юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (помічник редактора)

Пилипчук Оксана Петрівна

аспірант юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (помічник редактора)

 

 

Прочитано 1800