Редакційна рада та колегія

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Орлюк Олена Павлівна

доктор юридичних наук, професор, во директора Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Гриценко Іван Сергійович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Шемшученко Юрій Сергійович

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  (Україна)

Давуліс Томас

Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Університет Вільнюсу (Литва)

Александр Трунк

професор, доктор габілітований (право), доктор honoris causa, директор Інституту права держав Східної Європи, керівник Центру Східно-європейських студій Університету Крістіана-Альбрехта в Кілі (Німеччина)

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Притика Юрій Дмитрович,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

(головний редактор)

Ізарова Ірина Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (заступник головного редактор)

Сахарук Ірина Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (відповідальний секретар)

Ван Реє Корнеліс Хендрік (Ремко)

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри основ та методології права, Університет Маастріхту (Нідерланди)

Ващенко Юлія В’ячеславівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністранивного права і процесу, заступник директора Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Губерська Наталія Леонідівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Гревцова Радмила Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, директор Навчально-наукового центру медичного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ерво Лаура 

доктор юридичних наук, професор,  професор школи права, психології та соціальної роботи, Університет Еребру (Швеція)

Дідич Тараса Олегович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Діковська Ірина Андріївна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Заярний Олег Анатолійович

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Гаскон-Інхаусті Фернандо

доктор юридичних наук, професор кафедри процесуального та кримінального права, юридичний факультет,  Університет Мадриду (Іспанія)

Гофман Томас

доктор юридичний наук, доцент Талінського технологічного університету (Естонія)

Ковальчук Тетяна Григорівна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кодинець Анатолій Олександрович

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кологойда Олександра Вячеславівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Кучма Ольга Леонідівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Лупой Мішель Анжело

Доктор права, доцент кафедри юридичних наук, Університет Болоньї (Італія)

Марцеляк Олег Володимирович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Мацелюх Іванна Андріївна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії права та держави, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Носік Володимир Васильович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Отраднова Олеся Олександрівна

доктор юридичних наук, заступник декана юридичного факультету, професор кафедри цивільного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Огнев'юк Ганна Зіновіївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  інтелектуальної власності, заступник директора Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

 
Пацурія Ніно Бондовна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Прилуцький Сергій Валентинович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Радзивлюк Валерія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Рєзнікова Вікторія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ромащенко Іван Олегович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Сільвестрі Елізабетта

доктор права, професор кафедри права, Університет Павії (Італія)

Стрельцова Ольга Вікторівна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Узелац Алан

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права, Університет Загребу (Хорватія)

РЕДАКЦІЯ ВИДАННЯ

Заярна Інна Сергіївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор)

Линник Ольга Андріївна

студентка Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (помічник редактора)

Прочитано 2476