Редакційна рада та колегія

Редакційна колегія 

Головний редактор:

 

1)   Притика Юрій Дмитрович  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

 

 

Заступник головного редактора:

2)  Ізарова Ірина Олександрівна –доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

 

Відповідальний секретар:

3)  Сахарук Ірина Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна). 

 

Члени редакційної колегії:

4)  Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  (Україна)

 

5)  Ващенко Юлія В’ячеславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу, заступник директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

 

6)  Губерська Наталія Леонідівна –доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

 

7)  Гревцова Радмила Юріївна –кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри службового і медичного права, директор Навчально-наукового центру медичного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

8)  Дідич Тараса Олегович –доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та держави, заступник директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

9)  Діковська Ірина Андріївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  

 

10)         Заярний Олег Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

11)         Ковальчук Тетяна Григорівна –кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

12)         Кодинець Анатолій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

13)         Кучма Ольга Леонідівна –доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

14)         Мацелюх Іванна Андріївна –доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри службового і медичного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

15)         Носік Володимир Васильович –доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

 

16)         Остапенко Ганна Зіновіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  інтелектуальної власності, заступник директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

17)         Отраднова Олеся Олександрівна –доктор юридичних наук, професор, директор Тренінгового центру прокурорів України, професор кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

18)         Прилуцький Сергій Валентинович –доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

19)         Рєзнікова Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права та процесу, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

 

20)         Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

21)         Васильченко Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  

 

22)         Бобровник Світлана Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

23)         Майданик Роман Андрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

Іноземні члени редакційної колегії:

24)         Ван Реє Корнеліс Хендрік (Ремко) – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри основ та методології права, Університет Маастріхта (Нідерланди)  

 

25)         Ерво Лаура –доктор юридичних наук, професор,  професор школи права, психології та соціальної роботи, Університет Еребра (Швеція) 

 

26)         Гаскон-Інхаусті Фернандо – доктор юридичних наук, професор кафедри процесуального та кримінального права, юридичний факультет,  Університет Мадрида (Іспанія) 

 

27)         Лупой Мішель Анжело –доктор права, доцент кафедри юридичних наук, Університет Болоньї (Італія) 

 

28)         Сільвестрі Елізабетта – доктор права, професор кафедри права, Університет Павії (Італія) 

 

29)         Узелац Алан – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права, Університет Загреба (Хорватія) 

 

30)         Давуліс Томас – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Університет Вільнюса (Литва)  

 

31)         Александр Трунк – професор, доктор габілітований (право), доктор honoris causa, директор Інституту права держав Східної Європи, керівник Центру Східно-європейських студій Університету Крістіана-Альбрехта в Кілі (Німеччина)  

 

Члени редакції /Відповідальні працівники редакції/ Колектив редакції: 

 

32)         Заярна Інна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор англомовних текстів) 

 

33)         Дунаєвська Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор англомовних текстів)

 

34)         Парфило Наталія Михайлівна – провідний фахівець кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  (помічник редактора)

 

          35)         Линник Ольга Андріївна – студентка 4 курсу Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  (помічник редактора)
Прочитано 2880