Засновник та видавець

Засновник видання - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Видавець - видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".

Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31 жовтня 2002 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії,галузь науки - юридична, код (шифр) спеціальності - 081, категорія «Б», від 17 березня 2020 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р.

Зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16528-5000Р від 19 квітня 2010 р.; Серія КВ №24096-13936 від 31 липня 2019 р.).

photo

Прочитано 2791