Політика наукового видання

Мета 

забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових досліджень в сфері права, що сприятиме інтеграції українських науковців-правників у міжнародний освітній простір, а також підвищення цитованості університетських праць світовою науковою спільнотою згідно зі Стратегічним планом розвитку Університету на період 2018-2025 року, затвердженого Вченою радою Університету 25 червня 2018 року.

Завдання 

надаємо платформу для обміну та поширення результатів інноваційних досліджень в сфері права для науковців та практиків задля забезпечення розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як передумови розвитку й інтеграції в міжнародному освітньому просторі.

Сфера

актуальні питання теорії права, історії права, філософії права, а також галузевих правових дисциплін, зокрема, конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського, екологічного, фінансового, адміністративного, земельного, аграрного, медичного та інформаційного права, а також права інтелектуальної власності та права соціального забезпечення; питання процесуального права, зокрема, цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу, а також судоустрою; окремі аспекти порівняльно-правових досліджень, а також досліджень у сфері міжнародного та європейського права.

Прочитано 1784