Вітальне слово голови редакційної ради видання

 

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка зберігає та примножує найкращі традиції правничої думки одного із найстаріших вищих навчальних закладів України − Університету Св. Володимира.

Факультет уславлений іменами правників світового масштабу, зокрема, першого декана юридичного факультету Університету Св. Володимира І.М. Даниловича, останнього ректора Університету Св. Володимира Є.В. Спекторського, а також багатьох інших шанованих юристів-педагогів, які творили університетську юридичну науку.

Вагомий доробок лишили по собі видатні представники поліцейської науки Університету − М.Х. Бунге, А.Я. Антонович, М.М. Цитович, І.Т. Тарасов.

Віддаючи шану неоціненній, але, на жаль, малопізнаній спадщині київської юридичної науки, невпинно прагнучи її піднесення, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1958 року лпікується періодичним виданням «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки».

Філософія журналу полягає у створенні можливостей вільного сприйняття, наукового осмислення та практичного запровадження кращих світових, європейських і вітчизняних тенденцій правової науки, критичного обговорення проблем застосування норм матеріального та процесуального права, а також здійснення справедливого та неупередженого правосуддя.

Нині українське суспільство потребує запровадження передових підходів щодо інформаційного суспільства, електронного урядування, законодавчого закріплення повноцінного й відкритого соціального діалогу між людиною та владою. Як складається історично, − в авангарді новітніх суспільних процесів стоїть юридична наука. Тож наскільки вичерпно й точно наукова громадськість зможе донести до української спільноти передові ідеї громадянського суспільства й демократичної держави, настільки успішним і поступальним буде творення міцного національного законодавства, європейське піднесення Української держави.

Щиро раді запросити науковців, представників судових, правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, а також студентську молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу.

Маємо надію, що журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» слугуватиме не лише висвітленню останніх досягнень у царині юридичної науки, але й стане рушійною силою у збагаченні цих галузей новими науковими ідеями, у розвитку національного законодавства та формування єдиної судової практики.

 

 

З повагою

голова редакційної ради видання

доктор юридичних наук, професор,

декан юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Іван Сергійович Гриценко

dekan2

Прочитано 2254