Знайти статтю

Результат пошуку: 735

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І ЇХНЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦІ

Автор: В. Андріїв
  / 0
Перегляди: 595

Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні

Усовершенствование действующего антикоррупционного законодательтсва и анализ обновленной системы предупреждения и противодействия коррупции в Украине | The improvement of effective anti-corruption legislation and examination of renovated system of prevent

  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 532

Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників

Совершенствование правового регулирования защиты от дискриминации отдельных категорий работников | Improvement legal adjusting of protecting from discrimination of separate categories of workers

Автор: І. Сахарук
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 400

ВЕДИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВА УКРАЇНИ

 5 / 1
Рік: 2021
Перегляди: 460

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ТА ФАКТИЧНИЙ ЗМІСТ

  / 0
Рік: 2017
Перегляди: 567

Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

Принятие мер обеспечения иска как основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности | Unjustified taking of injunctive relief as a reasons to discipline responsibilities of judges

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 709

Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти

Взаимодействие Кабинета Министров Украины и Президента Украины: конституционно-правовые аспекты │ Interaction between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the President of Ukraine: Constitutional Legal Aspects

Автор: О. Совгиря
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 541

Взаємозв'язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах

Взаимосвязь криминалистики и уголовно-процессуального права: задачи и тенденции в современных условиях | The relationship of criminology and criminal procedural law: challenges and trends in modern conditions

Автор: М. Даньшин
 5 / 1
Рік: 2013
Перегляди: 629

Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України

Выдача лица (экстрадиция) и задачи уголовного судопроизводства Украины | Extradition of a Person and Tasks of Criminal Proceedings of Ukraine

Автор: В. Шибіко
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 433

Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи

Виды международных перевозок: нормативный и доктринальный подходы | Types of international carriage: normative and doctrinal approaches

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 732

Види прогалин у земельному праві України

Виды пробелов в земельном праве Украины │ The Types of Gabs in Ukrainian Land Law

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 970

Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації

Признание недействительными и отказ от сделок (договоров) должника в судебной процедуре санации | Invalidation and the rejection of transactions (contracts) of the debtor in the judicial reorganization procedure

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 637

ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ У БАНКРУТСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор: О. Бірюков
 3 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 504

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ: ЗМІНА ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ

 5 / 1
Рік: 2021
Перегляди: 553

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ТА ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  / 0
Рік: 2020
Перегляди: 721

ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР І ОСНОВНА ВИНАГОРОДА VS ВИКОНАВЧА САНКЦІЯ: ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ЇХНЬОЇ СУТНОСТІ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 312

ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР ТА ОСНОВНА ВИНАГОРОДА ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  / 0
Рік: 2020
Перегляди: 681

Виконання судового наказу в цивільному процесі України

Исполнение судебного приказа в гражданском процессе Украины | Execution of a court order in a civil proceeding in Ukraine

Автор: А. Шабалін
  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 565

Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм

The usage of special knowledge during the investigation of violation of author's right such as illegal reflection and spreading of computer programs

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 906

Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності

Вина в системе условий хозяйственно-правовой ответственности | The guilt in the system of causes of economy-legal responsibility

Автор: О. Заярний
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 963
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/