Знайти статтю

Результат пошуку: 735

Джерела страхового права

Источники страхового права | Sources of insurance law

Автор: Н. Пацурія
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 699

Дискреційні повноваження глави держави

Дискреционные полномочия главы государства | Discretionary plenary powers of chapter of the state

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 821

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА У РАЗІ НЕПРАВОМІРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

 5 / 1
Перегляди: 577

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

 5 / 1
Рік: 2019
Перегляди: 726

Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності

Дисциплинарная ответственность судей как специальный вид дисциплинарной (юридической) ответственности │ Disciplinary case as a special kind disciplinary (legal) responsibility

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 478

ДО ПИТАННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Автор: О. Кучма
  / 0
Рік: 2018
Перегляди: 507

ДО ПИТАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Автор: В. Шамрай
  / 0
Рік: 2018
Перегляди: 539

ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

  / 0
Рік: 2017
Перегляди: 545

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В АГРАРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор: М. Копиця
 5 / 1
Перегляди: 485

До питання про предмет історії права України

К вопросу о предмете истории права Украины | The subject History of Law of Ukraine

 5 / 1
Рік: 2010
Перегляди: 554

ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБРОБЛЕННЯМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 264

До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні

Вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацизма в Украине | Questions are examined in relation to sociallegal defence of veterans of war and victims of nazism in Ukraine

Автор: Л. Сіньова
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 709

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВІДНОСИНАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автор: О. Заярний
 5 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 366

До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України

К вопросу о классификации преимущественных прав в гражданском праве Украины │ To the question about classification of rights of priority in the civil law of Ukraine

Автор: В. Боднар
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 522

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ "АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"

 5 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 402

До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину

К проблеме вхождения "электронной" формы сделки в традиционную классификацию форм сделки | The problem of entering of the "electronic" transaction form in the traditional classification of transaction forms

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 492

Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання

Договор о закупке: особенности содержания и порядка заключения │ Purchase agreement: features contents

Автор: В. Боднар
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 455

Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі

Доказательственная деятельность адвоката-представителя как форма реализации правовой позиции по хозяйственному делу | Evidentiary activity of attorney at law as a form of realization of legal position in commercial litigation

Автор: Т. Геведзе
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 721

Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві в ранньонову та нову добу

Исследование проблем развода в римском и греко-римском праве в ранненовый и новый период | Investigation of problem divorce in roman and greek-roman lav in erly-new and new periods of history

Автор: Л. Дячук
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 789

Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття

Исследование терминологических отличий оплаты труда от заработной платы в научных трудах второй половины ХХ века | The comparative analysis of terminological differences between labor payment and wages based on the national monographic research that was m

Автор: В. Божко
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 692
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/