+38050 312 3900   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   адміністратор

Знайти статтю

Результат пошуку: 595

Administrative jurisdiction: concept, essence, problems of delimitation

 5 / 1
Перегляди: 593

Court fee system in ukraine and in selected member state of the eu: general comparative analyses

 5 / 1
Перегляди: 571

Land legal relations as a subject of administrative courts’ jurisdiction

 5 / 1
Перегляди: 451

The mechanism of administrative and legal framework of the restricted information circulation, security

 5 / 1
Перегляди: 328

Європеїзація українського права як чинник світового розвитку

Европеизация украинского права как фактор мирового развития | Europeanization ukrainian rights as a factor of the world

Автор: Я. Гудов
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 242

Європейський суд: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку

Европейский суд : структура органов власти и перспективы их дальнейшего развития │ European Union: the structure of authority and the prospects for their further development

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 258

Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій

Единство государственной власти в Украине как основа для определения принципов деятельности местных государственных администраций | Unity of state government in Ukraine as a basis for determination of the principles of activity of local government adminis

Автор: М. Добкін
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 424

Інвестиційне право як підгалузь господарського права України

Инвестиционное право в качестве подотрасли хозяйственного права Украины | Investment Law as a sub-sector of economic law of Ukraine

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 188

Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств

Институт административных услуг как способ обеспечения прав и законных интересов частных │ Institute of administrative services as a way of rights and legitimate interests of private enterprises

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 160

Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання

Институт контрассигнования актов главы государства в Украине: правовая природа и проблемы законодательного регулирования | Institution of Countersigning the Acts of the President in Ukraine: Legal Nature and Problems of Legislative Regulation

Автор: О. Совгиря
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 224

Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти

Институт приданого в ранневизантийской праве: эволюционный и системный аспекты │ The institute of dowry in early Byzantium right: evolutional and system

Автор: Л. Дячук
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 295

Інститут посередництва в правовій доктрині

Институт посредничества в правовой доктрине | Тhe institute of mediation in legal doctrine

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 214

Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні

Институционально - правовая составляющая обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственной продукции в Украине │ The institutional component of legal ensuring the environmental safety of agricultural products in Ukraine

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 224

Інтереси учасників корпоративних відносин

Интересы участников корпоративных отношений | Interests of participants of corporate relations

Автор: М. Богуш
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 221

Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації

Информационно - прогностические средства обеспечения экологической безопасности в области авиации │ Information and forecast measures of providing for environmental safety in the aviation sector

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 198

Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин

Информация о недрах как объекта геологических правоотношений | Infomation of bowels of the earth that object of geological legal

Автор: Р. Кірін
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 232

Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України

Историография и методология исследования проблемы реализации военного законодательства Украины | The historical descriptions and methodological research problems of realization of military legislation of Ukraine

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 260

Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі

История становления института главы правительства в Русском государстве │ History of its development period, the head of government of the Russian state

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 251

Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права

История становления корпоративного права в европейских странах континентальной системы права │ The history of formation of corporate law in the European countries of continental law system

Автор: І. Лукач
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 160

Історія становлення корпоративного права в Англії та США

История становления корпоративного права в Англии и США | History of the formation of corporate law in the UK and the U.S.

Автор: І. Лукач
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 262